Basisschool De Zevensprong is gelegen nabij het centrum van Nijlen, in een groene oase.
Een droomwereld voor kinderen!

Een school waar …

 • elk kind uniek is;
 • elk kind op eigen tempo en niveau de kans krijgt zich te ontplooien;
 • een gedreven team voor een aangename werksfeer zorgt;
 • de leerlingen professioneel begeleid worden;
 • de nieuwste onderwijsmethodes en eigentijdse werkvormen gebruikt worden;

Kortom een school die leerlingen motiveert maar ook gemotiveerd houdt!

 • De kleuterschool:
  Ruime en gezellige kleuterklasjes, een overdekte speelruimte en een veilige speeltuin. Een gediplomeerde kinderverzorgster zorgt mee voor de allerkleinsten, een slaapjuf houdt een oogje in het zeil in hun slaapklasje.
 • De lagere school:
  Ruime klaslokalen met digiborden, een overdekte speelruimte, een grote speelplaats, een zandbak, een speelweide, ...

Onze leermethodes zijn aangepast aan de eindtermen. Het is onze taak om kinderen zelfstandig hun weg te leren vinden. Hoeken- en contractwerk zijn een uitstekende didactische werkvorm om ieder kind op zijn/haar eigen ontwikkelingsniveau te onderwijzen. We leren onze kinderen veilig om te gaan met computergebruik en internet in de computerklas. Klasdoorbrekend werken bevordert het zelfstandig werken en de sociale omgang met anderen. Didactische uitstappen dragen bij tot uitbreiding van de eigen leefwereld.

Ons zorgteam bestaat uit SES-leerkrachten en een zorgcoördinator. De ouders worden door een multidisciplinair team op de hoogte gehouden van de evolutie van hun kind. Op een vast tijdstip of na afspraak kan beroep gedaan worden op het CLB-team.

De mening van elke leerling wordt gehoord en gerespecteerd. Elk schooljaar wordt een leerlingenraad opgericht. Leerlingen kunnen hier hun wensen kenbaar en bespreekbaar maken.

De Zevensprong is een open school, iedereen is er welkom! Aarzel niet en kom eens langs!