Help! Luizen in de klas…
Procedure in BS De Zevensprong
 
Indien je bij je kind luizen vindt meld je dit a.u.b. in onmiddellijk aan de directeur van de school of aan de juf / meester zodat we direct kunnen reageren.
 
Als in de school zelf vastgesteld wordt dat een kind luizen heeft, neemt de directeur of een CLB-medewerker contact op met de ouders van het betreffende kind, met het verzoek om hun kind thuis te behandelen met de natkammethode en / of met een luizendodend middel (chemisch of niet-chemisch middel). Er wordt gevraagd om daarna dagelijks met een stevige netenkam het haar te kammen gedurende minstens 14 dagen: indien niet alle neten geëlimineerd zijn komen er kleine luisjes uit na een tiental dagen en begint de miserie opnieuw. De andere gezinsleden worden best ook gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen of neten en behandeld indien besmet.
De natkammethode kan je bekijken in ‘Truc 11’ van Klasse ‘Pak luizen aan’ http://www.youtube.com/watch?v=L1URXjca6Pg .
 
Om verdere besmettingen in de klas of de school te voorkomen worden de ouders van medeleerlingen verwittigd zodat ook op dit front onmiddellijk kan gereageerd worden. In de kleuterschool is dat meestal via een briefje, in de lagere school met een luizen-alarm-sticker.
 

Deze sticker in de agenda betekent dat er minstens één leerling in de klas met luizen gesignaleerd is.

Er wordt hiermee gevraagd je eigen kind nauwkeurig te controleren en de volgende weken in de gaten te houden of hij/zij niet ook besmet is!

Door het vakje aan te vinken geef je de boodschap aan juf / meester dat je je kind nagekeken hebt en dat hij /zijngeen luizen of neten heeft of reeds behandeld is.

 
 
Als preventie vragen wij om in het zwembad een badmuts te gebruiken zodat deze mogelijke besmettingsbron uitgeschakeld wordt. Kinderen die nog niet luis- of netenvrij zijn mogen niet mee gaan zwemmen!
 
Ondanks de beste hygiëne thuis kan iedereen een besmetting met hoofdluis oplopen. Waarom het ene kind makkelijker besmet wordt dan het andere is niet helemaal duidelijk maar heeft wellicht te maken met de voorkeur van luizen voor sommige types van hoofdharen. Ook schone haren kunnen besmet worden met luizen, de beestjes stappen immers gemakkelijk van het ene hoofd naar het andere of verspreiden zich door een zelfde haarborstel, sjaal of muts te gebruiken, via kussenslopen, knuffeldieren, via het zwembad enz.
 
Bij de behandeling thuis hoort ook het wassen van alle gedragen kleding zoals jassen, mutsen, sjaals, handschoenen, dekbedovertrek, knuffels etc. en de reiniging van de omgeving waarin het kind leeft en verblijft (zetels, autozit). Textiel wordt gewassen op 60°C of minstens één nacht in de diepvries bij – 18°C gelegd en daarna op lagere temperatuur gewassen. Indien alleen kan gestofzuigd worden is het belangrijk om de stofzuigerzak te verwisselen, omdat de luizen er anders weer uit kunnen kruipen. Vooral het niet op de juiste wijze uitvoeren van het reinigen en stofzuigen van de omgeving leidt vaak tot een nieuwe besmetting bij één of meerdere kinderen. Op school vindt in principe dezelfde schoonmaak plaats!
 
Sterk vergrote foto’s van hoofdluizen (2 tot 4 mm lang) , de neten zijn kleiner dan een speldenkop
       
  
De aangewezen controlemaatregelen bij melding van hoofdluizen op schoolniveau:
·      de directeur wordt zo vlug mogelijk bij vaststelling van een luizen / netenbesmetting op de hoogt gebracht;
·      de medeleerlingen /ouders en personeel worden verwittigd (per brief of luizensticker);
·      de directeur verwittigt het CLB en overlegt of hun interventie nodig is; 
·      de directeur zorgt dat het schoonmaakpersoneel van de school op de hoogte is van de nodige maatregelen om besmettingen tegen te gaan; 
·      het is de taak van de ouders om hun eigen kind (en gezin) zelf te controleren op de aanwezigheid van luizen en/of neten ( na een gemelde besmetting liefst meermaals per week);
·      bij ernstige of herhaaldelijke besmetting wordt de leerling uit de klas verwijderd (thuisblijven) tot het bewijs van een aangepaste behandeling geleverd is;
·      leerlingen waarbij nog luizen of neten aangetroffen worden mogen niet mee gaan zwemmen en kunnen ook niet deelnemen aan een meerdaagse schoolreis;
·      nauwkeurige opvolging van alle personen die normaal in contact komen met de besmette leerling gebeurt in de school door her-controles om de week;
·      opgelet: het is aan medewerkers van de school niet toegelaten om zelf initiatieven te nemen voor de behandeling van luizen (of andere besmettingen) bij leerlingen. Leerkrachten kunnen wel mee instaan voor het desinfecteren van materialen in de klas / school.
 
Hoofdluis is soms niet te voorkomen maar een verdere besmetting vaak wel!