Een dagje in het eerste leerjaar!

- “Goedemorgen, goedemorgen, hier zijn we weer hallo”, klinkt het elke dag in de vertelhoek. Om de beurt vertelt een kind samen met de babbelpop een nieuwtje of een belangrijke gebeurtenis.
 
- Leren lezen en schrijven doen we met maan-roos-vis erbij! Een leuke taalmethode waarmee de kinderen aan de hand van spannende verhalen de basiswoorden leren op een speelse manier. Met ons digitaal bord flitsen en klikklakken we de letters in het rond! Snelle lezers veranderen hun maantjes in zonnetjes en kunnen zelfstandig aan slag!

- 1,2,3,4,5,6,7, …de getallen tot 20 zetten we op een rij met Kompas erbij! Een systematisch opgebouwde methode met aandacht voor verlengde instructie en differentiatie. Met behulp van verschillende rekenmaterialen worden de kinderen gestimuleerd om de wiskunde te ontdekken.

- Samen met Pistache spreken en zingen we éénmaal per week à la Français!

- Veilig de wereld rond is een methode wereldoriëntatie die de kinderen helpt de  wereld te ontdekken! Op een evenwichtige manier wordt er gewerkt aan vaardigheden, attitudes en leerinhouden. (het kunnen, het zijn en het kennen)

- Muzische activiteiten krijgen ruime aandacht tijdens geplande momenten en klasdoorbrekende namiddagen!

- Armpjes en beentjes worden gestrekt tijdens de turn- en zwemlessen!

- Hoekenwerk geeft mogelijkheden om ‘samen’ te leren werken en/of samen te spelen in gevarieerde hoekjes!

- Op woensdag brengen we geen koekje mee! Juf schilt een appeltje of snijdt een worteltje in twee. We smullen samen in ons klasje lekker en gezond ons buikje rond!

- … zin om met ons mee te doen! Wip een keertje binnen! Altijd welkom!

                                                               
                                                                 Groetjes juf Britt