DE SCHOOLRAAD

 

Samen school maken!

Dat is de hoofdgedachte van de schoolraad.

 

 De schoolraad adviseert de directeur inzake:

 • de algemene organisatie van de school

 • de werving van leerlingen

 • de organisatie van extramurale en parascolaire activiteiten

 • het schoolbudget

 • het schoolwerkplan

  De schoolraad overlegt tevens met de directeur inzake:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket

 • de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten

 • veiligheid en welzijn

 • het schoolreglement

 

  De schoolraad is als volgt samengesteld:

 • 3 stemgerechtigde leden, verkozen door en uit de ouders van de leerlingen:

   Ellis Faes-Evi Steurs en Nathalie Van de Velde
 • 3 stemgerechtigde leden, verkozen door en uit het personeel:

  Sofie Verellen - Natalie Verelst - Tamara Bequé
 • 2 stemgerechtigde leden, door voornoemde groepen gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:

  Chris Cuylaerts - ...
 • de directeur : Caroline Van der Plas