DE LEERLINGENRAAD

 

 

 

  De leerlingenraad wordt jaarlijks verkozen en is samengesteld uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Alle leerlingen van de derde graad kunnen zich alleen of in kleine groep kandidaat stellen. Alle lagere schoolkinderen nemen deel aan de stemming. De gekozenen zetelen in de leerlingenraad voor het lopend schooljaar. Elk lid fungeert als contactpersoon en informeert één of twee klassen van de lagere school. Er is een ideeënbus voorzien in de overdekte speelplaats. De leerlingenraad komt regelmatig samen onder leiding van een leerkracht en de directie om leuke ideeën uit te werken.