Schoollogo ondersteunt positieve instructietaal

Sien en Mon, de figuurtjes uit het schoollogo tonen onze leerlingen hoe het hoort.

In de klas en op school zeggen we voortdurend wat we van de leerlingen verwachten. Toch staan we er te weinig bij stil hoe we de instructie formuleren en welke impact onze woorden hebben. “Niet rennen in de gang!” of “Niet roepen!” zijn voorbeelden van mintaal waarbij we formuleren welk gedrag we niet willen. Het kan ook anders. Met plustaal of positieve instructietaal formuleren we het gewenste gedrag: “Hier zijn we stil!” of “Bij het belsignaal gaan we in de rij staan” enz. Met plustaal weten de leerlingen precies wat van hen verwacht wordt en maken we ze zelf verantwoordelijk voor hun gedrag.

In de loop van het schooljaar worden er binnen de school verschillende posters opgehangen. Per locatie (de gang, de refter, het toilet, de speelplaats, het klaslokaal, …) worden er posters gemaakt waarop duidelijk het gewenst gedrag wordt geformuleerd. Sien en Mon, de figuurtjes uit het schoollogo, tonen de leerlingen wat van hen verwacht wordt. Zo zijn voortaan de regeltjes makkelijk te verstaan voor groot en klein. De tekeningen worden gemaakt door een creatieve mama in overleg met het leerkrachtenteam.